Mutiara hikmah : NAFSU MUSAWWALAH (Seri macam-macam nafsu bag. 3) -->

Kategori Jawaban

Iklan Semua Halaman

Mutiara hikmah : NAFSU MUSAWWALAH (Seri macam-macam nafsu bag. 3)

@FauziTMG
12/08/2011
Question/ Pertanyaan/ Soal:

Mutiara hikmah : NAFSU MUSAWWALAH (Seri macam-macam nafsu bag. 3)?

Answer/ Kunci Jawaban:
Nafsu musawwalah adalah jiwa yang telah mampu membedakan antara baik dan buruk, sekalipun untuk mengerjakan perkara buruk bagi nafsu ini, ti.... Baca selengkapnya di JAWABAN.xyz

Jelaskan tentang Mutiara hikmah : NAFSU MUSAWWALAH (Seri macam-macam nafsu bag. 3)?

Penjelasan:
Nafsu musawwalah adalah jiwa yang telah mampu membedakan antara baik
dan buruk, sekalipun untuk mengerjakan perkara buruk bagi nafsu ini,
tidak ada bedanya ketika melakukan perbuatan baik. Tetapi berbuat
keburukan bagi nafsu ini tidak dilakukan secara terang-terangan, sebab
dirinya telah mempunyai sifat malu. Sekalipun rasa malu itu tertuju
pada orang lain, bukan malu pada diri sendiri. Nafsu ini membentuk
keberadaan diri pelakunya lebih cenderung kepada kejahatan daripada
kebijakan. Tetapi perlu digaris bawahi pula bahwa ia juga suka
bertanya pada akalnya sebelum bertindak.


Tag : seri macam-macam nafsu, nafsu amarah, nafsu lawwamah, nafsu
musawwalah, nafsu mutmainnah, nafsu mulhamah, nafsu raadhiyah, nafsu
mardhiyah, nafsu kaamilah.