Definisi 'Aqidah (ّلعّقِيدة) -->

Kategori Jawaban

Iklan Semua Halaman

Definisi 'Aqidah (ّلعّقِيدة)

@FauziTMG
4/10/2010
Question/ Pertanyaan/ Soal:

Definisi 'Aqidah (ّلعّقِيدة)?

Answer/ Kunci Jawaban:
1. Menurut bahasa Arab (etimologi) berasal dari kata - kata :  - al 'aqdu ( العقد ) : berarti ikatan  - at tautsliqu ( التوثيق ) : ke.... Baca selengkapnya di JAWABAN.xyz

Jelaskan tentang Definisi 'Aqidah (ّلعّقِيدة)?

Penjelasan:
1. Menurut bahasa Arab (etimologi) berasal dari kata - kata :
 - al 'aqdu ( العقد ) : berarti ikatan
 - at tautsliqu ( التوثيق ) : kepercayaan atau keyakinan yang kuat
 - al ihkaamu ( الاحكام ) : mengokohkan (menetapkan)
 - ar rabthu biquw¬ wah ( الربط بقوة ) : mengikat dengan kuat.
2. Menurut istilah (terrminologi) yang umum, 'aqidah adalah iman yang teguh clan pasti, yang tidak ada keraguan seclikit pun bagi orang yang meyakininya.
Aqidah Islamiyyah adalah
Keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah swt dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid (Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan TAuhid Asma' wa Shifatullah) dan taat kepada Nya, beriman kepada Malaikat malaikat Nya, Rasul rasul Nya, Kitab kitab Nya, hari Akhir, takdir baik dan buruk dan mengimani seluruh apa apa yang telah shahih tentang Prinsip prinsip Agama (Ushuluddin), perkara perkara yang ghaib, beriman kepada apa yang menjadi lima' (konsensus) dari Salafush Shalih, serta seluruh berita berita qath't (pasti), baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al Qur an dan As Sunnah yang shahih serta lima' Salafush Shalih.
Ref : Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz