Khamar, judi, harta yang dinafkahkan dan pemeliharaan anak yatim -->

Kategori Jawaban

Iklan Semua Halaman

Khamar, judi, harta yang dinafkahkan dan pemeliharaan anak yatim

@FauziTMG
5/17/2009
Question/ Pertanyaan/ Soal:

Khamar, judi, harta yang dinafkahkan dan pemeliharaan anak yatim?

Answer/ Kunci Jawaban:
219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar [136] dan judi। Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaa.... Baca selengkapnya di JAWABAN.xyz

Jelaskan tentang Khamar, judi, harta yang dinafkahkan dan pemeliharaan anak yatim?

Penjelasan:


219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi। Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
अल bqarah

43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi। Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (An Nisaa')